Ik ben Joke Thijs, logopediste.


In de praktijk richt ik mij op het onderzoeken en behandelen van kinderen met leerproblemen, spraak- en taalmoeilijkheden.


Na een doorverwijzing of op eigen initiatief kan u met mij contact opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan telefonisch of via mail.


MAAK EEN AFSPRAAK

ELK KIND IS UNIEK, 

DAAROM WORDT ELK KIND OOK OP 

EEN UNIEKE MANIER BEHANDELD.

LEERPROBLEMEN

DYSLEXIE

Het kan gaan om een leesprobleem of leesstoornis. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van geschreven taal naar gesproken taal. Kinderen met dyslexie hebben vaak ook moeite met het leren van een vreemde taal.

 

Ook het omgekeerde is mogelijk:


DYSORTHOGRAFIE

Hier heeft het kind moeilijkheden met het omzetten van spraak naar schrijftaal. In dit geval gaat het over problemen met spelling.


DYSCALCULIE

Hier is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Het kind heeft moeite met inzicht en automatisatie.

 

De logopediste probeert het kind te ondersteunen tijdens deze leerprocessen en te remediëren waar nodig.

ARTICULATIEPROBELEMEN

Kinderen kunnen in dit geval bepaalde spraakklanken niet of niet correct uitspreken.


Een goede uitspraak is echter noodzakelijk voor het ontwikkelen van leervoorwaarden (lezen/spellen). Ook is een correcte uitspraak van belang voor de sociale ontwikkeling en een positief zelfbeeld.


De logopediste leert het kind om de klank(en) correct uit te spreken en oefent hierna op deze klank(en) in lettergrepen, woorden en zinnen. Zo tracht men te komen tot een automatisatie van de desbetreffende klank(en)binnen de spontane spraak.

TAALPROBLEMEN

Taalproblemen kunnen zich uiten in problemen met het begrijpen van de taal, maar ook bij het produceren van taal.


De logopediste brengt de problematiek duidelijk in kaart en gaat vervolgens gericht werken op deze moeilijkheden. Dit gebeurt volgens de normale stadia van de taalontwikkeling. 

"Kinderen laten schitteren binnen hun talenten is mijn doel"

WIE

BEN

IK?

Ik ben Joke Thijs, logopediste. Soms ook wel ‘babbeljuf/logo/praatmevrouw/hulpjuf,..’ genaamd.

In 2012 studeerde ik af als logopediste aan Thomas More Antwerpen. 
Na heel wat ervaringen op te doen tijdens de stages binnen de opleiding, kreeg ik van mijn laatste stagebegeleidster een mooie kans. Zij had een privépraktijk, ging op zwangerschapsverlof en vroeg mij om haar gedurende deze periode te vervangen. Zo ging mijn carrière als logopediste van start. Na deze periode besloot ik een sprong in het diepe te wagen en meteen van start te gaan als zelfstandige logopediste. 

 

Al van jongs af droomde ik ervan met kinderen te werken. Mijn doelpubliek was dan ook snel gekozen. Bijna 10 jaar later zijn we hier, met een hele bundel ervaringen, nog steeds paraat om zo veel mogelijk kinderen te helpen en laten schitteren binnen hun talenten.

TARIEVEN

Logopedie wordt gedeeltelijk terugbetaald wanneer de stoornis werd opgenomen in de nomenclatuur én de mutualiteit een goedkeuring geeft. De terugbetalingstarieven worden door het RIZIV vastgesteld. U kan deze in onderstaande tabel terugvinden, samen met de huidige honoraria.


Ik ben gedeconventioneerd als logopediste.


Patiënten zonder voorkeursregeling


Intake

€50

Aanvangsonderzoek

30 min.

€45

(remgeld €9,75)

Evolutieonderzoek

€75

(remgeld €34,50)

Therapiesessie

30 min.

€38

(remgeld €7,36)

Therapiesessie

60 min.

€76

(remgeld €14,41)

Voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming liggen de tarieven anders. Voor meer informatie hierover mag u altijd contact opnemen.


Bepaalde behandelingen worden niet terugbetaald door het RIZIV. Wanneer dit het geval is, is er nog een mogelijkheid tot terugbetaling via aanvullende verzekering. De tarieven hiervan zijn afhankelijk van uw ziekenfonds en kan u raadplegen op de desbetreffende website.

Opgelet: De continuïteit van de behandeling is bepalend voor de resultaten. Daarom raad ik aan afwezigheid tot een minimum te beperken. Gemaakte afspraken kunnen na overleg verplaatst worden, maar wanneer consultaties minder dan 24u op voorhand worden geannuleerd, zullen deze aangerekend worden.

MAAK EEN AFSPRAAK


Heeft uw kind logopedie nodig? Neem gerust telefonisch contact op of stuur een mailtje. Zodra er een plekje vrij is, nodig ik u uit voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek krijgt u meer info over het onderzoek, de werkwijze, de terugbetaling, en dergelijke.